Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 72 năm ngày Thể thao Việt Nam, sáng ngày 22-3, tại Cung Thể thao  Quần Ngựa, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao quận Ba ...